>etusivu >tuotteet

SIMAP® SÄÄTÖJÄRJESTELEMÄ

Lämmityksen säätökeskus

SiMAP® lämmityksen säätöjärjestelmä on suljetun piirin säätö, joka mittaa huoneistojen lämpötiloja.

Lämmityksen säätö seuraa muutoksia ja ohjaa patteriverkostoon menevää lämmintä vettä huoneistojen lämpötilojen keskiarvon mukaan. Tavoitteena on pysyä mahdollisimman lähellä kiinteistölle asetettua tavoitearvoa. Tavoitearvo voidaan asettaa joko paikallisesti tai etänä.

 

Huoneistoanturi

Huoneistoihin asennetaan langaton lämpötila-anturi (tarvittaessa lämpötila/kosteusanturi), joka välittää mittatietoa reaaliaikaisesti radioteitse säätimelle.

 

Vastaanotin

Porraskäytävään asennetun lämmityksen säätöjärjestelmän vastaanotin välittää langattoman mitta-anturiverkon tiedot säätimelle.

 


SIMAP® SALKKU

Salkku

SiMAP®-salkku sisältää virtalähteen, paikat 16:lle anturille, GSM-antennin tiedonvälitystä varten sekä SiMAP-controllerin, joka vastaanottaa langattomien anturien radioteitse lähettämät mittaustiedot. Se myös välittää mittatiedot edelleen GPRS-modeemiyhteyden kautta palvelimelle tulosten tallennusta ja analysointia varten.

Yksi salkku voi vastaanottaa ja edelleen välittää mittaustiedot jopa 64:ltä anturilta. Salkkuun valitaan anturityypit tarjolla olevasta anturivalikoimasta mittaustarpeen mukaisesti. Antureita on myös helppo lisätä jälkeenpäin tarpeen mukaan. Anturit on hyvä säilyttää salkussa niille varatuissa paikoissa silloin, kun mittaus ei ole käynnissä.

Yleistä antureista

Antureiden mittaus-/lähetysväli on aseteltavissa 1 sekunnin portain välillä 60...65 000 sekuntia. Anturipariston laskennallinen käyttöika on jopa 10 vuotta 10 minuutin mittaus-/lähetysaikavälillä. CO2-anturin tehonkulutus on merkittävästi suurempi, jolloin patterin käyttöikä on lyhyempi. Anturit tallentavat mittadatan myös omaan muistiinsa 8 viikon ajan 10 minuutin mittausaikavälillä. Mittadata on luettavissa langattomasti PC:lle.

 


SIMAP® ANTURIT

Temp

Temp on langaton paristokäyttöinen anturi sisätilojen lämpötilan mittaamiseen.

Käyttökohteita esim. lämpökartoitus.

Tekniset tiedot

 

Hum

Hum on langaton paristokäyttöinen anturi sisätilojen mittamiseen. Antaa kaksi mittatietoa: suhteellinen kosteus ja lämpötila.

Käyttökohteita esim. kosteuskartoitus.

Tekniset tiedot, pdf.

 

ExtTemp

ExtTemp on langaton paristokäyttöinen anturi sisä- tai ulkotilojen lämpötilan mittaamiseen. Varustettu ulkoisella kaksoisanturilla. Antaa kaksi lämpötila-mittatietoa.

Käyttökohteita esim. patteriverkoston tasapainotus, lämmönjakokeskuksen toiminnan seuranta.

Tekniset tiedot, pdf.


 

ExtHum

ExtHum on langaton paristokäyttöinen anturi sisä- ja ulkotilojen sekä rakenteiden suhteellisen kosteuden mittamiseen. Varustettu ulkoisella anturielementillä. Antaa kaksi mittatietoa: suhteellinen kosteus ja lämpötila.

Käyttökohteita esim. kuivauksen etäseuranta.

Tekniset tiedot, pdf.

 

CO2

CO2 on langaton verkkovirtakäyttöinen anturi huoneilman hiilidioksidipitoisuuden mittaamiseen.

Käyttökohteita esim. ilmanvaihdon toiminnan seuranta.

 


SIMAP® VALVOMO

Etäkäyttö

SiMAP-etäkäyttö. Mittaustiedot ovat pilvipalvelimella ja seurattavissa mittauksen aloituksesta lähtien. Historiatiedot säilyvät pilvessä. Asiakkaalle yksilöity salasana annetaan. Palvelu on kuukausiveloitteinen.

 

 


SIMAP® MUUT TUOTTEET

Toistin - ARR

Toistin vahvistaa langattomien antureiden signaalin kuuluvuutta mittasalkulle. Erilaiset seinäpaksuudet ja -materiaalit sekä anturin etäisyys mittasalkusta asettavat haasteita anturin signaalin kantavuudelle.

 

Ptk1

Ulkoinen kaksoislämpötila-anturielementti

Liitäntäjohdon pituus on 2 x 1,5 m.

 

HUM

Ulkoinen kosteus-/lämpötila-anturielementti

Anturielementin pituus on 0,4 m.